Leasing 103% bez zbędnych
formalności?

Wyjątkowa oferta leasingu samochodu osobowego lub dostawczego. Minimum formalności dla Ciebie, maksimum korzyści dla Twojego biznesu.

Leasing z EFL to:
  • minimum formalności
  • możliwość samodzielnej zmiany wysokości rat w Leasingu Swobodnym
  • atrakcyjny pakiet ubezpieczeń

Wpisz swoje dane kontaktowe

W zakresie, w jakim podlegasz pod przepisy RODO*, informujemy, że:

W zakresie, w jakim podlegasz pod przepisy RODO*, informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1 – „EFL”. EFL przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane kontaktowe EFL: e-mail: daneosobowe@efl.com.pl, tel: 801 404 444, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ochronadanych@efl.com.pl, tel:801 404 444. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia umowy leasingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania oferty, nie dłużej jednak niż 120, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Masz prawo do żądania od EFL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Materiał informacyjny jest kierowany wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą. Ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej leasingobiorcy i zostaną uregulowane w umowie leasingu. Zaprezentowana suma spłat leasingu dotyczy umowy leasingu przy następujących parametrach: pojazd o wartości 150 000 PLN netto, umowa zawarta na 24 miesiące (23 czynsze leasingowe), wpłata początkowa klienta 45% wartości pojazdu.

Procedura uproszczona - Leasingobiorca zobowiązany jest przedstawić wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG)/zaświadczenia o numerze REGON i NIP, oświadczenia o wysokości osiąganego dochodu oraz zaświadczenia z ZUS. EFL nie wymaga dokumentów finansowych przy Wpłacie Początkowej minimum 20% Wartości Ofertowej pojazdu. Dotyczy fabrycznie nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t DMC pochodzących od Autoryzowanych Dealerów.